Nạp Thẻ

Napthengay.com
KM 100% CHÀO MỪNG OPEN MAP 100
NẠP THẺ ĐT HN 100K 1600S
NẠP ATM HN 100K 1000S
Nạp 200k THẺ + 200 Silk
Nạp 200k ATM + 500 Silk
Nạp 500k Thẻ ĐT + 1000 Silk
Nạp 500k ATM + 1500 Silk
Bảng giá chưa tính khuyến mại !
10.000 VND
20.000 VND
50.000 VND
100.000 VND
200.000 VND
500.000 VND
60s
120s
300s
600s
1200s
3000s

Lưu ý: chọn chính xác mệnh giá,Chọn sai mệnh giá sẽ không nhận được tiền